Przepraszamy, obecnie trwają prace nad nowym, zaawansowanym i dostosowanym do Waszych wymogów serwisem internetowym.

 

Tworzymy dla Was!

 

Consulting Team Sp. z o.o.


os. Oświecenia 54/40, 31-636 Kraków,
Poland, NIP 6772329683, KRS: 0000332770, Regon: 120943622,
Kapitał zakładowy 10 000 zł w całości wpłacony,
admin emali: itmanager@consultingteam.pl
admin Tel. +48 669 302 307

Agencja Interaktywna Kraków